Jednoduchý a pekný URL skracovač Moe School. http://moe.sc/ Choose your language

Čo je URL skracovač?

Skráti Vašu dlhú URL adresu na krátku.
Zľahka skráti Vašu dlhú a tažko čitateľnú URL adresu.

Pre zdielanie používame stavový kód 301 Moved Permanently.

Top Policy Contact Tools

Copyright © 2015 MIA All Rights Reserved.